• De Blauwe Yogastudio

  • De Blauwe Yogastudio

Welkom bij de Blauwe Yogastudio

Hatha yoga

Je lichaam en je adem leren beheersen zijn de belangrijkste pijlers van Hatha yoga. Het is waarschijnlijk de meest toegankelijke yogastroming. Het woord Hatha komt uit het Sanskriet, Ha (zon) en Tha (maan). De zon staat voor actie, de maan voor verinnerlijking. In de Hatha yoga komen die tegengestelde energieën samen. Door je concentratie en adem naar punten in het lichaam te verplaatsen, breng je daar bewustzijn. Wat kun je verwachten tijdens de Hatha yogales? Ik werk iedere les met een thema. We beginnen met een rustige start om je blik naar binnen te richten,  door middel van een ademoefening; een Pranayama. Om het thema van de les te verinnerlijken starten we met zachte bewegingen. Daarna wordt de les actiever met staande, zittende en liggende asana’s. Het laatste gedeelte van de les bestaat uit ontspannen houdingen waarin het minder draait om kracht maar meer om flexibiliteit. We eindigen met een eindontspanning in savasana. Na afloop is er een kop thee en/of een glas water.

meer…

Do-In yoga

Do-In is bewegingsleer die ruim 2000 jaar geleden is ontstaan binnen de oosterse geneeswijzen en het taoïstische gedachtengoed. Do-In Yoga is gebaseerd op de meridianenleer waarbij Yin (verstilling) en Yang (activering) elkaar afwisselen. Bij do-in maakt je ook gebruik van kloppen op het lichaam, qi-oefeningen en acupressuur. Centraal staat het weer thuis komen in je lijf. Ook wordt aandacht besteed aan de hoofd-hart-hara verbinding. De hara zetelt in de onderbuik, het onderbuik gevoel. Iedere workshop heeft een thema, vaak besteden we extra aandacht aan het meridianen-paar dat op dat moment actiever is. We werken met de 5 elementen; water – hout – vuur – aarde – metaal. Ook komen hele ‘oude’ series uit de 12de en 13de eeuw aanbod.

meer…

Meditatie

Mediteren is een oefening die de geest kan leiden naar een nieuwe ontspannen kijk op je gedachten en gevoelens en het leren loslaten van (voor) oordeel.

Meditatie is niet alleen stilzitten of op een bepaalde manier ademen, het is een geestesgesteldheid.

Mediteren op een rustige plaats samen met anderen geeft over het algemeen (zeker in het begin) de beste resultaten.

Deze training heeft als doel inzicht te ontwikkelen en te leren omgaan met je gedachten en emoties. Het verkrijgen van inzichten en ze leren toepassen in het leven van alledag. We gaan onderzoeken hoe we denken en handelen, leren reflecteren en het oordeel loslaten. Stil worden, zien wat er is, daarin ontspannen en een positieve kijk op het Zelf ontwikkelen.

meer…